Isenkræmmer i Sungai Petani

Lokal tid:
12:43:23
Chop Kim Lee

Chop Kim Lee

Jalan Ibrahim, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

Hong Way Hardware

A 10 , A 11, Jalan Sekerat, Taman Kampian, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

Perniagaan Kim Bee

25-I, Jalan Kampung Baru, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

Syarikat Swee Aik Hardware

No. 712D, Jalan Kuala Ketil, Kedah, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

Nam Eong Kongsi Sdn. Bhd.

26, Jalan Kuala Ketil, Kampung Baharu, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

Tee Sian Hardware

25 E, Jalan Kampung Baru, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

R K Dhanush Enterprise

20 G, Jalan Sekerat, Kampung Sungai Tongka, Sungai Petani
hardware_storeLæs mere

📑 Sungai Petani alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning